Αφήστε τα παιδιά σας να αναπτύξουν τη φαντασία τους!

“Η ζωγραφική βοηθά την ψυχολογική, γνωστική και δημιουργική εξέλιξη των παιδιών”.

Ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων είναι να επιτρέπουμε στα παιδιά να παίζουν ελεύθερα με τα χρώματα και τα υλικά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στο μαγικό κόσμο της ζωγραφικής και των χρωμάτων!

Όταν τους δίνεται η ευκαιρία να ζωγραφίσουν ανακαλύπτουν χρωματικούς συνδυασμούς, αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή τους και τα πρόσωπα που τους περιβάλλουν (οι ζωγραφιές των παιδιών αξιοποιούνται στην παιδική ψυχολογία προσφέροντας πολύτιμα συμπεράσματα για τον βαθύτερο ψυχικό τους κόσμο).

Μέσα από την επαφή τους με τα χρώματα και τα υλικά τα παιδιά εξοικειώνονται, αποκτούν πρωτοβουλία, πειραματίζονται με πρωτότυπες ιδέες και ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία τους  είτε αποκτούν νέες δεξιότητες ή τις βελτιώνουν και τις αναπτύσσουν.

Τα οφέλη της ζωγραφικής τέχνης συνοψίζονται στα εξής:

        

 1. το παιδί γίνεται πιο παρατηρητικό μέσα από τη συμμετοχή του στη δημιουργία ενός έργου τέχνης
 2. ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του μέσω αξιολόγησης του αποτελέσματος του έργου του
 3. καλλιεργεί την αισθητική του αντίληψη καθώς είναι σε θέση να αντιληφθεί τι είναι όμορφο και τι όχι
 4. αποκτά κριτική σκέψη για τον ευρύτερο κόσμο
 5. μαθαίνει να συνεργάζεται, να μοιράζεται και να επικοινωνεί μέσα από την ομαδική εργασία
 6. αναπτύσσει την φαντασία του
 7. κερδίζει ωφέλιμο χρόνο μακριά από τοξικές ασχολίες (ηλεκτρονικά παιχνίδια, υπολογιστές, τάμπλετ)
 8. βελτιώνει την κινητικότητα του, γίνεται πιο επιδέξιο, μπορεί να χειριστεί μικρά αντικείμενα με σταθερότητα
 9. μαθαίνει να εστιάζει μέσω εξάσκησης της δεξιότητας του συντονισμού και της συγκέντρωσης
 10. εκφράζει τον βαθύτερο ψυχισμό του
 11. αναπτύσσει τον συναισθηματικό του κόσμο

 

 

*Ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν μια ζωγραφιά για να την προσφέρουν στη μητέρα και τον πατέρας τους!